Menselijker

18 December 2017

Menselijker

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.   We willen investeren in een sterk sociaal beleid. We willen een gemeente zijn waar er een sterk sociaal weefsel is. We helpen elkaar en geven mensen die het moeilijk hebben omwille van scheiding, ziekte, ongeval of bedrijfssluiting een tweede kans.    

  • Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wil kopen of huren. We willen meer betaalbare woningen. Dit ook om leegstand te voorkomen.
  • Ook in Zonhoven groeien kinderen op in armoede en dat laat een heel leven lang sporen na. Wie het nodig heeft, kan rekenen op begeleiding en financiële steun. Bijvoorbeeld subsidies om het lidgeld van een sportclub te betalen. Iedereen heeft recht op sport en cultuur.
  • Onze streek bruist, en dat hebben ondernemers van het hele land en ver daarbuiten begrepen. We geven zuurstof aan lokale bedrijven en kmo's die bouwen aan een betere toekomst.
  • Lokale initiatieven willen we uitgebreider ondersteunen, zowel logistiek als financieel. Een wijkbarbeque, een buurtfeest, een eetdag van een vereniging,...